Pozvání ke evangelicko-ekumenické oslavě Velikonoc – velikonoční vigilii