Kázání na pondělí:

Promluva / kázání, které chce jít „na dřeň / hlubinu“ křesťanské víry a velikonoční zvěsti. Kázání k oktávě velikonoc – 1. neděli po velikonocích (Quasimodogeniti).

Citace:

  • NIETZSCHE, Friedrich. Tak pravil Zarathurstra. Votobia: Olomouc, 1995.
  • FLOSS, Karel (rozhovor) a FISCHEROVÁ, Sylva (moderátor). Bůh vždycky zatřese stavbou. Vyšehrad: Praha, 2011. (str. 63!)
  • HERYÁN, Ladislav. Exotem na této zemi : o Božím milosrdenství mezi námi. Portál: Praha, 2016 (?).