Koncert k 500. výročí reformace

Dnes, v neděli 19. března 2017 se konal slavnostní koncert k 500. výročí Lutherovy reformace, program koncertu viz níže:

Program koncertu k 500. výročí reformace

Hrad přepevný“

písně Martina Luthera

Varhanní preludium:

Georg Philipp Telemann – 3 variace na píseň Vater unser

Úvodní slovo –

Gelobet seist du, Jesu Christ – Ježíše Krista slavíme
Vom Himmel hoch da komm ich her – Z nebe přicházím samého
Christ lag in Todesbanden – Pán cestou smrti kráčel
Nun komm den heiden Heiland – Bohu chvála buď i čestDuchovní slovo –

Ein feste Burg ist unser Gott – Hrad přepevný jest Pán Bůh náš
Ach Gott, vom Himmel sieh daran – Můj Bože, pohleď z výsosti (Ž 12)
Aus tiefer Not schrei ich zu dir – Z hlubokosti volám k tobě
Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort – Mocný Bože, při Kristovu
Water unser im Himmelreich – Otče náš, jenž v nebesích dlíš (sloky 1., 2., 8.)

Společný zpěv Hrad přepevný –

Varhanní postludium:

Johann Gottfried Walther – chorální předehra Ein feste Burg

Poděkování a neformální část –

FOTO: