Obnovení konání veřejných Bohoslužeb

Dobrého dne, milé sestry a milí bratří, moji plzeňští farníci,

chtěl bych Vás informovat, že od zítřka (pondělí 23. 11. 2020) se v našem sboru konají pravidelné Bohoslužby: neboť sice jsme v 5. (nejhorším) stupni pohotovosti (od zítřka ve 4.) podle PESa, ale to nám umožní slavit Bohoslužby až ve 20 lidech (Kéž by! Resp. 15 pro nejhorší stupeň.). Konání Bohoslužeb tedy obnovuji, ale apeluji abyste uvážili potřebu setkání s Kristem a míru rizika pro Vás; kdo jste ohrožená skupina a neprožíváte ohrožení víry, raději zůstaňte (zatím zůstávejte doma), podobně ten / ta z nás, kdo by mohl(a) ohrozit druhé, poněvadž má příznaky respiračního onemocnění nebo se necítí dobře. Stále platí možnost „pozvat si“ faráře domů.

Ale jinak a samozřejmě v kostelíku budete srdečně vítáni

Zůstávejte v Pánu: tedy i zdraví! Pán Vám žehnej

bratr Tomáš, farář