Reformační Bohoslužby k 500. výročí reformace – 29. října 2017

Dobrého dne, moji milí farníci,

1.

dovoluji si Vás pozvat na tuto neděli – tj. na 29. října LP 2017 – do Západního sboru ČCE v Plzni (Němejcova ul., vedle nádraží Plzeň – Jižní předměstí), kde budeme společně (a evangelicko-ekumenicky) slavit Den památky reformace – 500. výročí vystoupení Martina Luthera; program je tento:

9.00 – ekumenické bohoslužby s Večeří Páně v kostele Západního sboru, s kázáním z pera Martina Luthera
cca 11.30 – společný oběd
cca 13.00 – besedu o Martinu Lutherovi a jeho významu pro dnešek
– Vedle toho by se mělo promítnout i pár mini-dokumentů (10 min.) o reformaci a Lutherovi

Pro více informaci viz rovněž:

http://plzen-zapadni-sbor.evangnet.cz/

Všechny Vás tudíž srdečně zvu

2.

dovoluji si Vás rovněž upozornit na celocírkevní Bohoslužby ke Dni reformace, které se vzhledem k tomu, že v ČR s na celostátní úrovni 31. říjen neslaví a je všedním dnem uskuteční v Praze u Sv. Michala až od 18. hod. večer! (Ohlášeno bylo původně jinak, za což se omlouvám).

Měli-li byste jakýkoli dotaz, pak mě neváhejte kontaktovat.

Pán Bůh ať Vás vede a ať Vám žehná!

Váš farář
Tomáš

Výběrové řízení na pozici – Ředitel úřadu církve (ECAV v ČR)

Evangelická církev augsburského vyznání v ČR vypisuje výběrové řízení na pozici

 

Ředitele úřadu církve

 

Popis pozice a její pracovní náplň

 • úvazek 1,0
 • koordinace agendy spojené s chodem ústředí a celocírkevních orgánů, resp. plnění další úkolů (viz statut ECAV v ČR, článek 23.1)
 • místo výkonu práce Praha

 

Požadavky

 • vzdělání: ideálně vyšokoskolské, min. středoškolské
 • zaměření: právnické, ekonomické, veřejnosprávní, humanitní
 • členství v ECAV v ČR (viz statut ECAV v ČR, článek 23.2)

 

Další požadavky

 • schopnost samostatné odpovědné práce
 • výborná úroveň ústního i písemného projevu
 • schopnost týmové spolupráce
 • pozitivní a proaktivny přístup k řešení problému
 • velmi dobrá znalost práce s PC (MS Office, Internet)
 • předchozí praxe na pozice s podobným zaměřením
 • znalost anglického jazyka (schopnost vést rozhovor i korespondenci)
 • znalost církevního prostředí výhodou
 • bezúhonost

 

Náležitosti přihlášky

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis (cca 1-2 normostrany)
 • doklad o členství v ECAV v ČR (potvrzení vydané příslušným sborem církve)

 

Termín nástupu

 • září 2017

 

Výhrada

Předsednictvo církve si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. Každý účastník výběrového řízení nese své náklady samostatně a nevzniká mu nárok na jejich úhradu.

 

Jak se ucházet o tuto pozici

Podrobný strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na:

ecav@ecav.cz do 14. července 2017

E-mail v předmětu označte jako „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ“

 

V Praze dne 20. června 2017

Návštěva br. superintendenta a diskuze o stavu sboru

Dobrého dne, milé sestry a milí bratří, členové i přátelé našeho sboru,

rád bych Vás pozval na tuto neděli – 18. června 2017 od 18.00 – kdy náš sbor v rámci služeb Božích navštíví br. superintendent Marian Čop (Bohoslužba je v pořadu na tento měsíc), aby s námi vedl diskuzi o situaci v našem sboru, o budoucnosti našeho sboru a dalších věcech, které se toho týkají. Poněvadž jde o setkání důležité, dovoluji si Vás naň pozvat touto cestou.

S pozdravem a přáním Božího požehnání i milosti

 

Tomáš Matouš Živný, Váš sborový farář