Sborový konvent

Milé sestry a milí bratří, členové (i přítelé) našeho sboru,

podle rozhodnutí předsednictva našeho sboru coby předsednictva sborového
konventu učiněného na jeho mimořádném zasedání v neděli 29. 1. 2017 a namísto sborového presbyterstva, které se daný den sešlo, ale nebylo ovšem schopné se usnášet,

svolává sborové předsednictvo (řádný a účtovní) konvent našeho sboru (Církevní sbor ECAV v ČR v Plzni) na neděli 19. února LP 2017 od 18. hod. do prostor Korandova sboru (Jednací místnost ve 2. patře). Konvent zároveň bude ohlašován na každých Bohoslužbách až do jeho konání, pročež Vás informujeme i touto cestou.

Srdečně zváni jste především Vy, kdo jste členy našeho sboru, ale neméně srdečně zvemi i přátele našeho sboru.

Konventu bude předcházet společná pobožnost v místě jeho konání.

Zdraví a Boží požehnání Vám přejí

Tomáš Matouš ŽIVNÝ, Váš farář, a
Zdeněk MÁŠA, Váš dozorce