Výběrové řízení na pozici – Ředitel úřadu církve (ECAV v ČR)

Evangelická církev augsburského vyznání v ČR vypisuje výběrové řízení na pozici

 

Ředitele úřadu církve

 

Popis pozice a její pracovní náplň

 • úvazek 1,0
 • koordinace agendy spojené s chodem ústředí a celocírkevních orgánů, resp. plnění další úkolů (viz statut ECAV v ČR, článek 23.1)
 • místo výkonu práce Praha

 

Požadavky

 • vzdělání: ideálně vyšokoskolské, min. středoškolské
 • zaměření: právnické, ekonomické, veřejnosprávní, humanitní
 • členství v ECAV v ČR (viz statut ECAV v ČR, článek 23.2)

 

Další požadavky

 • schopnost samostatné odpovědné práce
 • výborná úroveň ústního i písemného projevu
 • schopnost týmové spolupráce
 • pozitivní a proaktivny přístup k řešení problému
 • velmi dobrá znalost práce s PC (MS Office, Internet)
 • předchozí praxe na pozice s podobným zaměřením
 • znalost anglického jazyka (schopnost vést rozhovor i korespondenci)
 • znalost církevního prostředí výhodou
 • bezúhonost

 

Náležitosti přihlášky

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis (cca 1-2 normostrany)
 • doklad o členství v ECAV v ČR (potvrzení vydané příslušným sborem církve)

 

Termín nástupu

 • září 2017

 

Výhrada

Předsednictvo církve si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. Každý účastník výběrového řízení nese své náklady samostatně a nevzniká mu nárok na jejich úhradu.

 

Jak se ucházet o tuto pozici

Podrobný strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na:

ecav@ecav.cz do 14. července 2017

E-mail v předmětu označte jako „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ“

 

V Praze dne 20. června 2017