Církevní pohřeb

Pohřeb – obsah

Základním smyslem křesťanského pohřbu je posilnění naděje vzkříšení zkušeností Ježíšových učedníků, že smrtí Ježíšovou nic neskončilo, ale skrze ní byl Ježíš přijat Bohem a stal se Kristem a Pánem i nad smrtí. Proto k pohřbu patří potěšení nadějí vzkříšení, prostor k rozjímání nad smyslem života, připomenutí vlastní smrtelnosti, rozpomínka na zesnulého a projev díků za jeho život. Tak i naše modlitby mohou směřovat k díkům za život zesnulého, zvěstí Kristova vzkříšení a vítězství nad smrtí, ale můžeme v nich i zesnulé odevzdávat do Božích rukou, aby je Bůh připodobnil k vzkříšenému Kristu. Nevěříme však, že bychom mohli modlitbami jejich úděl ovlivnit nebo změnit.

Pohřeb – prakticky

Církevní pohřeb může být poskytnut komukoli, kdo o něj požádá, dokonce i člověku, který sám organizovaně věřící nebyl, požádají-li o to pozůstalí.

Pokud byste chtěli požádat o církevní pohřeb, neváhejte se obrátit na sborového faráře.