Kdo vlastně jsme?

Luteráni? Kdo vlastně jsou?
Když říkáme lidem, že jsme luteráni, nejčastější reakce, s jakou se potkáváme, zní: A kdo vlastně jsou luteráni? Možná, že je to také Vaše otázka. Pokud ano, tady je naše odpověď:

Luterán je křesťan
Luteráni, podobně jako všichni křesťané, věří v Ježíše Krista, Božího Syna. Veříme, že Ježíš byl skutečným Bohem i skutečným člověkem. V Ježíši se Bůh stal člověkem, sdílel naše lidské podmínky a nesl naše hříchy, aby nás zachránil od hříchu a smrti, aby nás obnovil pro správný vztah s Bohem. Ježíš přišel, aby přinesl Boží lásku a milost do našeho zkaženého a strádajícího světa. Největším symbolem této lásky je kříž, na kterém by Ježíš ukrižován a dal svůj život pro záchranu světa.

Luterán je protestant
Mnoho lidí neví, že luteránství je vlastně první skutečnou protestantskou denominací. Německý mnich jménem Martin Luther začal protestantskou reformaci, když na dveřích witenbergské katedrály v roce 1517 zveřejnil 95 bodů nesouhlasu s římskokatolickou církví. Hlavní rozdíl mezi Lutherem a tehdejší církví spočíval v přirozenosti naší spásy, autority církve a autority Bible. Jako luteráni věříme, že jsme ospravedlnění neboli spasení Boží milostí, kterou přijímáme vírou, nikoli skutky.

Luterán je biblický
Věříme, že Bible je inspirované Boží Slovo. Věříme, že jádro biblické zvěsti je dobrou zprávou o tom, že Ježíš Kristus zemřel, aby nás zachránil od nášho utrpení, odpustil naše hříchy a dal nám plný život – nyní i po smrti ve věčnosti.

Luterán je liturgický
Luteráni mají Bohoslužbu zpravidla každou neděli, tedy v den, kdy byl Ježíš vzkříšen z mrtvých. V průběhu každé Bohoslužby zpíváme, čteme části z Bible, farář káže, vysluhuje a my přijímáme Svátost Večeře Páně.