Církevní svatba

Sňatek – obsah

Sňatek je možno chápat jako bohoslužebný úkon, jenž manžele vede k poznání, že jsou si navzájem darováni Bohem a uvědomění si odpovědnosti za své manželství. Manželé poznávají a v církevním sňatku vyznávají, že jejich láska je Božím darem a jejich manželství úlohou, která zodpovídá Boží vůli. Tak je možno manželství považovat za Boží stvořitelské nařízení. Je to spojení, které vykonal Bůh. Má odrážet a zpřítomňovat Boží lásku v životě. Církevní sňatek je tedy potvrzení Božího záměru s člověkem na základě svědectví v Božím slovu a modlitební zpečetění a posvěcení rozhodnutí manželů vstoupit do tohoto Božího záměru s nimi. Církev pak to, co slovo Boží dosvědčuje, modlitbou potvrzuje, posvěcuje a uvozuje ve jméno a vůli Páně.

Sňatek – prakticky

Církevní svatbou je možno posloužit i nečlenům církve, stačí, aby jeden z nich byl pokřtěn. O církevní sňatek je třeba požádat s dostatečným předstihem, poněvadž vedle přípravy (pastoračního rozhovoru) se snoubenci je potřeba provést i úřední úkony, aby byl sňatek platný i podle občanského práva České republiky.

Máte-li zájem o církvení sňatek, neváhejte kontaktovat sborového faráře.