Kázání

Základem služeb Božích je kázání – zvěstování Božího slova pomocí výkladu příslušných biblických perikop. Je to snaha nalézat v biblickém svědectví o naší spáse v Kristu aktuální Boží slovo do naší situace v dnešní době.

Při jeho přípravě jsou využívány současné metody výkladu starých literárních textů. Kázání na jedné straně závisí na poctivosti kazatelovy práce s biblickým textem, oslovení Boží jako jeho výsledek je však věcí Ducha svatého. On může použít nedokonalou lidskou řeč k svému dílu a otevřít ústa kazatele i srdce posluchačů zvěstí Božího slova, aby mohli z pod kazatelny odejít proměněni jeho promluvením.