Konfirmace

Konfirmace – obsah

Konfirmace je první vědomé přihlášení dospívajících členů církve ke smlouvě učiněné ve Křtu a vědomým osvojením si i pochopením milosti, jež se jim ve Křtu dostala. Takto konfirmandi před chrámovým shromážděním prokazují poznání víry, obnovují sliby k službě Bohu a přiznávají se ke smlouvě učiněné ve křtu skrze rodiče a kmotry. Právě pro účely vzdělání lidu a dorůstající mládeže napsal Dr. Martin Luther Malý katechismus, který se stal a dodnes je základní příručkou, připravující člověka k uvědomělému přijímání svátosti těla a krve Páně. Proto má konfirmační slavnosti předcházet cvičení, jež směruje k tomu, aby konfirmandi doplnili svou znalost Písma, základů víry, řádů i dějin církve.

Konfirmace – prakticky

Konfirmaci předchází důkladná příprava, vzhledem na české poměry bývá však její podoba značně individuální.

Mále-li zájem dát konfirmovat své dítě anebo sebe samotné, nejste-li, obraťte se prosím na sborového faráře.