Služba nemocným

Služba nemocným – obsah

Služba nemocným je součástí pastorální péče, v níž kněz sdílí s bratřími a sestrami všechny jejich starosti i radosti. Jejím cílem je duchovní útěcha a posila nemocného. Bývá udílená každému pokřtěnému v těžké životní situaci, nebo v nemoci. Opírá se o perikopu Jakubovy epištoly 5,14 a děje se skrze evangelium, modlitbu i úkonem pomazání olejem. Evangelium a přímluva je vázána na situaci nemocného a může se dít formou rozhovoru. Nesmí se stát zbytečnou zbožnou řečí, ale potěšením a povzbuzením nemocného. Modlitba je doprovázená symbolickým gestem pomazání olivovým olejem, buď na čelo nemocného v znamení kříže, nebo na nemocné místo. Přitom nejde o prostředek uzdravování, ale spíš je mu možno rozumět jako doprovodnímu gestu účasti – dotekem a poznamenáním znamením utrpení Páně. Součástí tohoto úkonu může být i osobní zpověď a vysloužení tělem a krví Páně. Je to starý křesťanský zvyk, kdy se nemocným nosil chléb i víno z eucharistické slavnosti jako znamení jejich trvalého obecenství.

Služba nemocným – prakticky

Služba nemocným má v základu podobu pastorační návětěvy, ze které podle potřeb nemocného (a těch, kdo se o něj starají) vyplyne to další:  pastorační rozhovor, Zpověď, Večeře Páně nebo i pomazání olejem.

Máte-li zájem o návštěvu sborového faráře, nevájte ho kontaktovat.