Dvojice postních promluv-kázání pro dnešní dobu…

Obě kázání Vás mají povzbudit a potěšit:

První kázání je na „Píseň o trpícím služebníku Božím (ebed Jahve)“ z Izaiášova proroctví [Iz 52, 13 – 53, 12]:

Druhé kázání je na slova Kazatele [Kaz 12, 8-14]: