Reformační Bohoslužby k 500. výročí reformace – 29. října 2017

Dobrého dne, moji milí farníci,

1.

dovoluji si Vás pozvat na tuto neděli – tj. na 29. října LP 2017 – do Západního sboru ČCE v Plzni (Němejcova ul., vedle nádraží Plzeň – Jižní předměstí), kde budeme společně (a evangelicko-ekumenicky) slavit Den památky reformace – 500. výročí vystoupení Martina Luthera; program je tento:

9.00 – ekumenické bohoslužby s Večeří Páně v kostele Západního sboru, s kázáním z pera Martina Luthera
cca 11.30 – společný oběd
cca 13.00 – besedu o Martinu Lutherovi a jeho významu pro dnešek
– Vedle toho by se mělo promítnout i pár mini-dokumentů (10 min.) o reformaci a Lutherovi

Pro více informaci viz rovněž:

http://plzen-zapadni-sbor.evangnet.cz/

Všechny Vás tudíž srdečně zvu

2.

dovoluji si Vás rovněž upozornit na celocírkevní Bohoslužby ke Dni reformace, které se vzhledem k tomu, že v ČR s na celostátní úrovni 31. říjen neslaví a je všedním dnem uskuteční v Praze u Sv. Michala až od 18. hod. večer! (Ohlášeno bylo původně jinak, za což se omlouvám).

Měli-li byste jakýkoli dotaz, pak mě neváhejte kontaktovat.

Pán Bůh ať Vás vede a ať Vám žehná!

Váš farář
Tomáš