Konvent 2021

(za rok 2020)

Podklady pro zasedání řádného a výročního konventu našeho sboru, který se koná ve středu 23. června LP 2021 od 17.30 “u Sochorů”.

Program zasedání:

Zápis z minulého zasedání:

Zprávy:

Členky a členy sboru rádi zveme; budeme se snažit dodržet protiepidemická opatření.