Konvent 2021

(řádný & výroční konvent; za rok 2020)

Podklady pro zasedání řádného a výročního konventu našeho sboru, který se koná ve středu 23. června LP 2021 od 17.30 „u Sochorů“.

Program zasedání:

Prezenční listina

Návrh rozpočtu + účetní uzávěrka

Zprávy:

Sestry a bratří, rádi Vás na konvent zveme a přejeme Vám Boží požehnání!

Členky a členy sboru rádi zveme; budeme se snažit dodržet protiepidemická opatření.